Internetová objednávka duplikátu

 

Webový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat ponúka možnosť objednať duplikát preukazu žiaka, ktorý navštevuje strednú alebo základnú školu zapojenú do projektu Preukaz žiaka.

O duplikát môže požiadať držiteľ platného preukazu žiaka v prípade straty alebo poškodenia pôvodného preukazu žiaka. Platba za objednávku sa realizuje online platbou priamo na portáli.

Ako objednať duplikát cez web?

Objednávku duplikátu je možné zadať cez internetový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat.

Objednávka prebieha jednoduchými krokmi tak, že držiteľ karty vyberie navštevovanú školu zo zoznamu zapojených škôl a zadá svoje meno a priezvisko. Následne systém overí, že žiak je skutočne žiakom zadanej školy a v aktuálnom školskom roku má status žiaka. Po overení používateľ vyberie spôsob platby z ponuky a zvolí spôsob doručenia buď do školy alebo domov. Ak vyberie doručenie domov, musí zadať adresu na doručenie. Následne uvedie svoju e-mailovú adresu, vyjadrí súhlas s VOP a uhradí sumu za duplikát.

Po úspešnej platbe bude na zadanú emailovú adresu odoslaný informačný email s potvrdením o zaplatení v prílohe.

Čo zahrňuje vybavenie objednávky?

Po zaevidovaní prijatej platby na účet bude vyrobený duplikát karty a pôvodná karta bude automaticky zablokovaná.

Vybavenie objednávky zahrňuje:

  • výrobu duplikátu preukazu
  • prenos platnej licencie ISIC z pôvodného preukazu na duplikát
  • zápis licencie pre dopravu platnej v aktuálnom akademickom období
  • zablokovanie pôvodného preukazu
  • vystavenie POTVRDENIA O VYDANÍ DUPLIKÁTU ČIPOVEJ KARTY pre účely prenosu prípadného časového lístka alebo zostatku na elektronickej peňaženke z pôvodnej na novú kartu
  • doručenie duplikátu a Potvrdenia buď na školu alebo na zadanú adresu
Aká je cena duplikátu cez web?

Cena za duplikát cez web je 10,- € s DPH.

Ako dlho trvá vybavenie objednávky?

Vyrobený duplikát je expedovaný do 3 pracovných dní od zaplatenia objednávky. O expedovaní duplikátu sú držiteľ karty aj škola notifikovaní emailom.

Je potrebné duplikát prolongovať na termináli?

Licencia na dopravu je na duplikát preukazu zapísaná automaticky pri výrobe, nie je potrebné kartu prikladať k terminálu kvôli prolongácii.

Je na duplikáte preukazu potrebné opäť si obnoviť platnosť  prolongačnou známkou ISIC?

Dátum platnosti, ktorý bol vyznačený známkou ISIC na pôvodnom preukaze sa pri výrobe duplikátu vytlačí priamo na kartu. Teda, ak bol pôvodný preukaz platný v aktuálnom školskom roku, rovnako bude platný aj jeho duplikát. Ak pôvodný preukaz nemal platnú známku ISIC pre aktuálny školský rok, ani jeho duplikát nebude mať vytlačenú aktuálnu ISIC platnosť (v tomto prípade si držiteľ preukazu musí zakúpiť známku ISIC, ak má záujem zľavy využívať)

Ako prenesiem časový lístok a zostatok na elektronickej peňaženke z pôvodnej karty na duplikát?

V prípade, že na pôvodnom preukaze žiaka boli nahraté platné časové lístky alebo zostatok na elektronickej peňaženke, držiteľ preukazu musí požiadať o ich prevod na duplikát preukazu u príslušných dopravcov na základe predloženia Potvrdenia.

Bude mi duplikát fungovať v externých aplikáciách – dochádzkový systém, knižničný systém a podobne?

O zápis externej aplikácie na duplikát je nutné požiadať u konkrétneho poskytovateľa externého systému.

Je možné objednávku duplikátu stornovať?

Po zaplatení už objednávku nie je možné stornovať,  systém automaticky zablokuje pôvodnú kartu.