Informácia o pristúpení spoločnosti Slovak Lines a.s. do systému akceptácie študentských kariet u slovenských dopravcov

 

Čo je systém akceptácie bezkontaktných kariet?

Pre bezhotovostné platby v doprave sa používa dopravná karta, ktorú vydáva príslušný dopravca. Na multifunkčnú študentskú kartu typu Desfire je možné uložiť až 3 nezávislé dopravné karty. Každá takáto dopravná karta má vlastný kredit, ktorý je použiteľný u príslušného dopravcu.

Vybraní autobusoví dopravcovia sú členmi Systému akceptácie bezkontaktných čipových kariet v rámci Slovenska (ďalej len „Systém akceptácie“) a umožňujú používanie dopravných kariet iných dopravcov zapojených do Systému akceptácie vo svojich autobusoch.

Vstup spoločnosti Slovak Lines, a.s. do systému

S účinnosťou od 1.2.2019 do Systému akceptácie vstúpila spoločnosť Slovak Lines, a.s. V prvej fáze to umožňuje využívanie dopravných kariet Slovak Lines u ostatných dopravcov zapojených do Systému akceptácie.

Zatiaľ ale nie je možné používať karty iných dopravcov v autobusoch spoločnosti Slovak Lines. Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť Slovak Lines je zároveň zapojená aj do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Čo to znamená pre študentov, ktorý niekedy cestovali so spoločnosťou Slovak Lines, a.s.?

Z tohto dôvodu sa v niektorých prípadoch používa pri zakúpení cestovného lístka karta (kredit) jedného dopravcu a v iných prípadoch karta (kredit) iného dopravcu. Tieto karty majú rôzne zostatky kreditu, ktoré sa zobrazujú po priložení karty k akceptačnému zariadeniu.

Plošné spojenie týchto dvoch dopravných kariet (kreditov) do jedného bude možné vykonať až po úplnom pristúpení spoločnosti Slovak Lines do Systému akceptácie, teda pri obojstrannej akceptácii kariet iných dopravcov v spoločnosti Slovak Lines.

Ako dočasné riešenie pripravujeme spojenie týchto dopravných kariet (kreditov) na vybraných UNItermináloch.

Pre viac informácii môžete kontaktovať spoločnosť TransData na tel. čísle +421 918 963 013.