Neprehliadnite


01.04.2020

Akceptácia elektronickej peňaženky dopravcov

Dopravné peňaženky autobusových dopravcov sú navzájom uznávané v rámci akceptačných skupín:

  • TransCard
  • Bratislavská integrovaná doprava (IDS BK)

Akceptačná skupina – TransCard

V rámci akceptačnej skupiny TransCard si navzájom uznávajú dopravnú peňaženku na svojich kartách a preukazoch študenta a žiaka nasledovní dopravcovia:

MHD


27.03.2020

Spoločnosti ARRIVA Trnava a.s., DZS-M.K. TRANS s.r.o. a SKAND Skalica, spol. s r.o. pristupujú do systému vzájomnej akceptácie kariet

 

Dopravné spoločnosti ARRIVA Trnava a.s. a SKAND Skalica, spol. s r.o., ktoré sú prevádzkovateľmi verejnej osobnej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji, pristupujú od 01.04.2020 do systému vzájomnej akceptácie dopravných čipových kariet v rámci skupiny TransCard.

V… Čítajte viac...


03.07.2019

Aktivácia platnosti zľavy v doprave na Preukaze študenta ISIC cez platbu bankovou kartou alebo bankovým prevodom.

 

Informácie sú určené pre študentov škôl, na ktorých je zavedené individuálne vyberanie poplatkov za aktiváciu platnosti zľavy v doprave na Preukazoch študenta:

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Paneurópska vysoká škola v Bratislave
  • Katolícka univerzita v Ružomberku… Čítajte viac...

03.07.2019

SAD Lučenec pristúpil do systému vzájomnej akceptácie kariet

 

Dopravná spoločnosť Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. pristúpila od 15.06.2019 do systému vzájomnej akceptácie dopravných čipových kariet v rámci skupiny TransCard. Cestujúci s čipovými kartami dopravcov z iných regiónov, ktorí už sú zapojení do systému, môžu od tohto dátumu využívať služby SAD Lučenec a zároveň cestujúci s „lučeneckými“ kartami môžu cestovať vo vozidlách zapojených… Čítajte viac...


21.01.2019

Informácia o pristúpení spoločnosti Slovak Lines a.s. do systému akceptácie študentských kariet u slovenských dopravcov

 

Čo je systém akceptácie bezkontaktných kariet?

Pre bezhotovostné platby v doprave sa používa dopravná karta, ktorú vydáva príslušný dopravca. Na multifunkčnú študentskú kartu typu Desfire je možné uložiť až 3 nezávislé dopravné karty. Každá takáto dopravná karta má vlastný kredit, ktorý je použiteľný u… Čítajte viac...


06.07.2018

Internetová objednávka duplikátu

 

Webový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat ponúka možnosť objednať duplikát preukazu žiaka, ktorý navštevuje strednú alebo základnú školu zapojenú do projektu Preukaz žiaka.

O duplikát môže požiadať držiteľ platného preukazu žiaka v prípade straty alebo poškodenia pôvodného preukazu žiaka. Platba za objednávku sa realizuje online… Čítajte viac...