Dopravná spoločnosť ARRIVA Liorbus a.s. ktorá prevádzkuje prímestskú osobnú dopravu v regiónoch Liptov a Orava a MHD vo vybraných mestách, vstupuje od 01.08.2020 do systému vzájomnej akceptácie dopravných čipových kariet v rámci skupiny TransCard.

Systém vzájomnej akceptácie je súčasťou projektu Slovenský dopravný pas, ktorý je realizovaný pod záštitou Zväzu autobusovej dopravy. Jeho hlavným cieľom je zapojiť do akceptácie všetkých významných autobusových dopravcov na Slovensku a umožniť tak cestujúcim, aby mohli s jednou čipovou kartou cestovať vo verejnej doprave po celom Slovensku.

Cestujúci s čipovými kartami dopravcov z iných regiónov, ktorí už sú zapojení do systému, môžu od tohto dátumu teda využívať aj služby tohto dopravcu a zároveň cestujúci s kartami ARRIVA Liorbus môžu cestovať vo vozidlách zapojených dopravcov z rôznych regiónov Slovenska po novom už len na jednu čipovú kartu.

Rovnako študenti, ktorí museli doteraz používať 2 samostatné elektronické peňaženky s nezávislými kreditmi (osobitne napr. pre ARRIVA Liorbus a osobitne pre dopravcov zapojených do systému zúčtovania TransCard), môžu odteraz využívať na svojom Preukaze študenta vysokej školy už len jednu spoločnú elektronickú peňaženku. Na jedno nabitie tak môžu jazdiť u všetkých dopravcov v rámci skupiny TransCard.