Preukaz žiakaČo je preukaz študenta ISIC/EURO<26?

Preukaz študenta ISIC/EURO<26 je vyjadrením právneho statusu žiaka dennej formy štúdia (identifikačným dokladom) v podobe bezkontaktnej čipovej karty, ktorá spája v sebe množstvo výhod a benefitov. Preukaz študenta ISIC/EURO<26 vydáva základná alebo stredná škola ako bezkontaktnú čipovú kartu a má vizuál ISIC.

 

Výhody preukazu žiakaAké výhody získaš s preukazom študenta ISIC/EURO<26?
  • Jeden preukaz = množstvo funkcií

  • Využitie externých funkcionalít, ktoré preukaz ponúka vďaka čipu

  • Zľavy, výhody a benefity v SR a vo svete na základe vizuálu ISIC/EURO<26 (viac na www.isic.sk)

  • Náhrada papierových potvrdení

  • Priama finančná úspora – jedna karta stačí

 

Kde získam preukaz žiakaKde získam preukaz študenta ISIC/EURO<26?

Preukaz študenta ISIC/EURO<26 môže získať každý žiak denného štúdia na základnej alebo strednej škole, ktorého škola je zapojená do projektu. Na tejto mape nájdeš všetky stredné a základné školy ktoré svojim žiakom vydávajú preukaz študenta ISIC/EURO<26.

 
Aktivácia preukazu žiakaAko si predĺžim preukaz študenta ISIC/EURO<26? 

Platnosť preukazu si predlžuješ elektronicky (tzn. predĺžením platnosti čipu v preukazu, a to zaslaním sms alebo cez aplikáciu Ubian) a vizuálne (zakúpením známky ISIC pre aktuálny školský rok). Pre uplatnenie zľavy v doprave si každoročne po úhrade poplatku cez sms/Ubian preukaz nezabudni priložiť k terminálu v škole alebo v sieti verejných UNITerminálov.

Preukaz študenta ISIC/EURO<26 je potrebné predĺžiť na UNITermináli vždy po zápise na ďalší školský rok, príp. po vydaní, oprave alebo na základe výzvy pracovníkom zodpovedným za vydanie preukazu študenta ISIC/EURO<26.

Predĺženie zľavy preukazu v doprave

 

Platnosť preukazu žiakaOdkedy dokedy mi platí zľava preukazu študenta ISIC/EURO<26 v doprave?

Začiatok platnosti zľavy je daný dňom začiatku školského roka 1. septembra a koniec platnosti zľavy preukazu je stanovený na 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Platnosť preukazu pre študentov v končiacom ročníku strednej školy je daná dátumom riadneho ukončenia štúdia, tzn. dátumom maturitnej skúšky alebo najneskôr však do 30.6 daného roka.

Platnosť preukazu žiaka infografika

Na využívanie bezplatnej prepravy v železničnej doprave je potrebná registrácia na www.slovakrail.sk.

Informácie k bezplatnej preprave cez prázdniny v železničnej doprave www.slovakrail.sk.

 

Pridaj do UbianuPridaj si svoj preukaz študenta ISIC/EURO<26 do aplikácie UBIAN

a máš vždy po ruke aktuálnu platnosť zľavy v doprave a množstvo ďalších skvelých funkcií, ktoré ti uľahčia tvoje každodenné cestovanie.

Ubian google play        Ubian appstore