Preukaz študenta ikonaČo je preukaz študenta ISIC?

Preukaz študenta ISIC je pre teba doklad, ktorý potvrdzuje fakt, že si študentom vysokej školy I., II. alebo III. stupňa študijného programu a môžeš využívať všetky poskytnuté zľavy a služby, ktoré tvoja vysoká škola poskytuje.

 

Aktivácia preukazu ikonaAko si predĺžim preukaz študenta ISIC? 

Zľavu v doprave na preukaze študenta ISIC je potrebné predĺžiť vždy po zápise na ďalší akademický rok, príp. po vydaní, oprave preukazu alebo na základe výzvy pracovníkom zodpovedným za vydanie preukazu študenta. Na predĺženie zľavy v doprave využi UNITerminál v tvojej škole alebo v sieti verejných UNIterminálov, ktoré nájdeš na tomto odkaze.

 

Kde získam preukaz študenta ikonaKde získam preukaz študenta ISIC?

Preukaz študenta ISIC vydávajú vysoké školy a univerzity pre študentov, ktorí prešli prijímacími skúškami a zapísali sa do I. ročníka bakalárskeho či magisterského štúdia. V nasledujúcej tabulke nájdeš všetky vysoké školy alebo univerzity ktoré vydávajú preukaz študenta ISIC.

 

Názov školy
Ulica
Mesto
Jána Kollára 4002
Banská Bystrica
Národná 12
Banská Bystrica
Botanická 354
Banská Štiavnica
Župné námestie 587
Bratislava
Sklabinská 8414/1
Bratislava
Grösslingová 2469/53
Bratislava
Dolnozemská cesta 1
Bratislava
Tomášikova 150
Bratislava
Vazovova 5
Bratislava
Limbová 12
Bratislava
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
Furdekova 3240/16
Bratislava
Ventúrska 3
Bratislava
Hviezdoslavovo námestie 175/18
Bratislava
Palackého 1
Bratislava
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
Elektrárenská cesta 2
Komárno
Letná 1/9
Košice
Šrobárova 1014/2
Košice
Komenského 68/73
Košice
Košťova 2373/1
Košice
Trieda Andreja Hlinku 2
Nitra
Trieda Andreja Hlinku 1
Nitra
17. novembra 3724/15
Prešov
Duchnovičovo námestie 3951
Prešov
Žilinská cesta 1644/21
Ružomberok
Kráľovská 386/11
Skalica
Richterova 1171/66
Sládkovičovo
Bezručova 64
Trenčín
Študentská 1639/2
Trenčín
Hornopotočná 23
Trnava
Námestie Jozefa Herdu 577/2
Trnava
T. G. Masaryka 24
Zvolen
Univerzitná 8215/1
Žilina

 

 

Platnosť preukazu ikonaOdkedy a dokedy mi platí preukaz študenta ISIC? 

Vydáva sa na obdobie trvania celej dĺžky tvojho študijného programu vysokej školy. Začiatok platnosti je daný zápisom na štúdium a koniec platnosti preukazu je stanovený riadnym alebo iným skončením štúdia.

Platnosť preukazu študenta infografika

Študenti, ktorí ukončili I.stupeň študijného programu a budú pokračovať v štúdiu II.stupňa študijného programu nemajú do zápisu na II.stupeň študijného programu nárok na zľavnené cestovné, ak im dopravca nárok na zľavu neakceptuje v prepravnom poriadku a tarife.

Upozornenie ikonaV prípade riadneho alebo iného skončenia štúdia, príp. prerušenia štúdia je platnosť preukazu študenta ISIC elektronicky nastavená podľa skutočnej platnosti a právneho postavenia držiteľa preukazu študenta ISIC voči vysokej škole, ktorá preukaz vydala.