Preukaz študenta ikona

Čo je preukaz študenta ISIC?

Preukaz študenta ISIC je pre teba doklad, ktorý potvrdzuje fakt, že si študentom vysokej školy I., II. alebo III. stupňa študijného programu a môžeš využívať všetky poskytnuté zľavy a služby, ktoré tvoja vysoká škola poskytuje.

 

Aktivácia preukazu ikona

Ako si predĺžim preukaz študenta ISIC?

Zľavu v doprave na preukaze študenta ISIC je potrebné predĺžiť vždy po zápise na ďalší akademický rok, príp. po vydaní, oprave preukazu alebo na základe výzvy pracovníkom zodpovedným za vydanie preukazu študenta. Na predĺženie zľavy v doprave využi UNITerminál v tvojej škole alebo v sieti verejných UNIterminálov, ktoré nájdeš na tomto odkaze.

 

Kde získam preukaz študenta ikona

Kde získam preukaz študenta ISIC?

Preukaz študenta ISIC vydávajú vysoké školy a univerzity pre študentov, ktorí prešli prijímacími skúškami a zapísali sa do I. ročníka bakalárskeho či magisterského štúdia. Preukaz študenta ISIC vydávajú nasledovné vysoké školy alebo univerzity:

 

 

Platnosť preukazu ikona

Odkedy a dokedy mi platí preukaz študenta ISIC? 

Vydáva sa na obdobie trvania celej dĺžky tvojho študijného programu vysokej školy. Začiatok platnosti je daný zápisom na štúdium a koniec platnosti preukazu je stanovený riadnym alebo iným skončením štúdia.

Platnosť preukazu študenta infografika

 

Študenti, ktorí ukončili I.stupeň študijného programu a budú pokračovať v štúdiu II.stupňa študijného programu nemajú do zápisu na II.stupeň študijného programu nárok na zľavnené cestovné, ak im dopravca nárok na zľavu neakceptuje v prepravnom poriadku a tarife.

 

V prípade riadneho alebo iného skončenia štúdia, príp. prerušenia štúdia je platnosť preukazu študenta ISIC elektronicky nastavená podľa skutočnej platnosti a právneho postavenia držiteľa preukazu študenta ISIC voči vysokej škole, ktorá preukaz vydala.