Informácie sú určené pre študentov škôl, na ktorých je zavedené individuálne vyberanie poplatkov za aktiváciu platnosti zľavy v doprave na preukazoch študenta ISIC:

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Prešovská univerzita v Prešove

 • Paneurópska vysoká škola v Bratislave

 • Katolícka univerzita v Ružomberku

POSTUP PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY V DOPRAVE NA PREUKAZE ŠTUDENTA ISIC

1. PRIHLÁS SA NA moja.dopravnakarta.sk

 1. Prihlás sa (ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa) na moja.dopravnakarta.sk . Na registráciu zadaj svoje meno, priezvisko, tvoju emailovú adresu, číslo čipu tvojho preukazu študenta ISIC a zvoľ si heslo pre prístup do systému.
 2. Po prihlásení ti zobrazíme informácie o tvojom preukaze študenta ISIC:
 • Dátum platnosti študentskej aplikácie – informáciu poslala tvoja škola v rámci zápisu do ďalšieho akademického roka. Informácia sa do systému môže dostať s určitým oneskorením po tvojom zápise, na niektorej škole to môže trvať aj 24 hodín vzhľadom na zaužívaný proces zápisu na škole.

 • Vo všeobecnosti platí, že preukaz študenta ISIC platí do 30.9. príslušného akademického roka. Študenti posledného ročníka majú platnosť do 30.6. príslušného akademického roka.

 • Červený text NEAKTÍVNA v stave preukazu študenta ISIC znamená, že uvedená platnosť ešte nie je zapísaná v čipe tvojho preukazu. Do čipu sa zapíše po priložení preukazu študenta ISIC k UNITerminálu. Ak už tento údaj na kartu zapísaný je, zobrazí sa zelený text AKTÍVNA.

 

2. UHRAĎ POPLATOK PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY V DOPRAVE NA PREUKAZE ŠTUDENTA ISIC

 1. Systém vyhodnotí, či máš nárok na zľavu v doprave na ďalší školský rok. Ak áno, ponúkne ti možnosť zaplatiť poplatok za predĺženie zľavy v doprave na preukaze študenta ISIC vo výške 3 eur.
 2. Na uhradenie poplatku si môžeš vybrať z týchto možností:
 • platba bankovou kartou,

 • platba cez internetbanking Slovenskej sporiteľne, TatraBanky alebo VÚB,

 • platba cez bankový prevod (pri platbe bankovým prevodom, uveď číslo objednávky ako variabilný symbol).

 1. Po spracovaní platby sa v stave preukazu študenta ISIC zobrazí informácia, že poplatok na zľavu v doprave na preukaze študenta ISIC je ZAPLATENÝ, ale zatiaľ  platnosť študentskej aplikácie je NEAKTÍVNA (nezapísaná na kartu).
 2. Dátumy platnosti na zľavu v doprave – zobrazí sa dátum, do ktorého máš zaplatenú zľavu na dopravu na tvojom preukaze študenta ISIC. Platnosť zľavy vo vlakoch a v autobusoch sa môže líšiť vzhľadom na rôzne pravidlá na použitie zľavy u týchto dopravcov. 

 

3. PRILOŽ KARTU K UNITERMINÁLU

 1. Pre zápis údajov do čipu karty prilož svoj preukaz študenta ISIC na Univerzitný terminál v škole alebo v sieti verejných UNITerminálov. Do čipu sa zapíše dátum platnosti študentskej aplikácie ako aj dátum platnosti zľavy na dopravu.
 2. Po prihlásení na portál moja.dopravnakarta.sk budú v informáciách o Preukaze študenta zobrazené dátumy platnosti zľavy v doprave pre ďalší akademický rok ako AKTÍVNE.

 

Aktivuj a predĺž si platnosť zľavy v doprave na preukaze študenta ISIC na aktuálny akademický rok a využívaj zľavy v doprave. Máš problém s prolongáciou tvojho preukazu študenta? Radi ti s prolongáciou pomôžeme. Kontaktuj nás na: tel.: +421 905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00) e-mail: preukazstudenta@transdata.sk

 

ISIC prolongáciaPredĺženie platnosti preukazu ISIC

Pre študentov, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC. Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu, a zároveň predĺži medzinárodnú platnosť ISIC pre využívanie zliav.

Viac informácií na www.isic.sk