Informácie sú určené pre študentov škôl, na ktorých je zavedené individuálne vyberanie poplatkov za aktiváciu platnosti zľavy v doprave na preukazoch študenta:

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Prešovská univerzita v Prešove

 • Paneurópska vysoká škola v Bratislave

 • Katolícka univerzita v Ružomberku

 • Univerzita Komenského v Bratislave

 

POSTUP PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY V DOPRAVE NA PREUKAZE ŠTUDENTA

1. PRIHLÁS SA NA WWW.UBIAN.SK ALEBO V APLIKÁCII UBIAN 

 1. Prihlás sa (ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa) na www.ubian.sk alebo si stiahni aplikáciu Ubian.

  1. V  aplikácii Ubian si po prihlásení pridaj Preukaz študenta do svojho účtu cez obrazovku Môj Ubian / Preukaz študenta.

  2. Na www.ubian.sk si pridaj svoj Preukaz študenta cez Nová karta / Mám dopravnú kartu.


 2. Po prihlásení ti zobrazíme informácie o tvojom Preukaze študenta:
 • Dátum platnosti študentskej aplikácie – informáciu poslala tvoja škola v rámci zápisu do ďalšieho akademického roka. Informácia sa do systému môže dostať s určitým oneskorením po tvojom zápise, na niektorej škole to môže trvať aj 24 hodín.

 • Vo všeobecnosti platí, že preukaz študenta platí do 30.9. príslušného akademického roka. Študenti posledného ročníka majú platnosť do 30.6. príslušného akademického roka.

 • Text NEAKTÍVNA v stave Preukazu študenta znamená, že uvedená platnosť ešte nie je zapísaná v čipe tvojho preukazu. Do čipu sa zapíše po priložení Preukazu študenta k UNITerminálu. Ak už tento údaj na kartu zapísaný je, zobrazí sa text AKTÍVNA.

 • Dátum platnosti zľavy pre autobusovú dopravu a pre železničnú dopravu.

 

2. UHRAĎ POPLATOK PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY V DOPRAVE NA PREUKAZE ŠTUDENTA

 1. Systém vyhodnotí, či máš nárok na zľavu v doprave na ďalší školský rok. Ak áno, ponúkne ti možnosť zaplatiť poplatok za predĺženie zľavy v doprave na Preukaze študenta vo výške 3,60 eur.

 2. Poplatok uhradíš platbou bankovou kartou bezpečne na platobnej bráne (niektoré školy majú povolené SMS platby).

 3. Po spracovaní platby sa v stave Preukazu študenta zobrazí informácia, že poplatok na zľavu v doprave na Preukaze študenta je ZAPLATENÝ, ale zatiaľ  platnosť zľavy v doprave je NEAKTÍVNA (nezapísaná na kartu).

 4. Dátumy platnosti na zľavu v doprave – zobrazí sa dátum, do ktorého máš zaplatenú zľavu na dopravu na tvojom Preukaze študenta. Platnosť zľavy vo vlakoch a v autobusoch sa môže líšiť vzhľadom na rôzne pravidlá na použitie zľavy u týchto dopravcov.

 

3. PRILOŽ KARTU K UNITERMINÁLU

 1. Pre zápis údajov do čipu karty prilož svoj Preukaz študenta na Univerzitný terminál v škole alebo v sieti verejných UNITerminálov. Do čipu sa zapíše dátum platnosti študentskej aplikácie ako aj dátum platnosti zľavy na dopravu.
 2. Po prihlásení na portál www.ubian.sk alebo do aplikácie Ubian budú v informáciách o Preukaze študenta zobrazené dátumy platnosti zľavy v doprave pre ďalší akademický rok ako AKTÍVNE.

 

Aktivuj a predĺž si platnosť zľavy v doprave na Preukaze študenta na aktuálny akademický rok a využívaj zľavy v doprave. Máš problém s prolongáciou tvojho Preukazu študenta? Radi ti s prolongáciou pomôžeme.

Kontaktuj nás na: tel.: +421 41 399 88 99 (pracovné dni 7:00-15:00) e-mail: preukazstudenta@transdata.sk

 

ISIC prolongácia
Predĺženie platnosti preukazu ISIC

Pre študentov, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC. Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu, a zároveň predĺži medzinárodnú platnosť ISIC pre využívanie zliav.

Viac informácií na www.isic.sk