Spoločnosti ARRIVA Trnava a.s., DZS-M.K. TRANS s.r.o. a SKAND Skalica, spol. s r.o. pristupujú do systému vzájomnej akceptácie kariet

 

Dopravné spoločnosti ARRIVA Trnava a.s. a SKAND Skalica, spol. s r.o., ktoré sú prevádzkovateľmi verejnej osobnej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji, pristupujú od 01.04.2020 do systému vzájomnej akceptácie dopravných čipových kariet v rámci skupiny TransCard.

V rovnakom termíne sa do systému akceptácie kariet TransCard zapája aj spoločnosť DZS-M.K. TRANS s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy v mestách Humenné, Michalovce a Stará Ľubovňa.

Systém vzájomnej akceptácie je súčasťou projektu Slovenský dopravný pas, ktorý je realizovaný pod záštitou Zväzu autobusovej dopravy. Jeho hlavným cieľom je zapojiť do akceptácie všetkých významných autobusových dopravcov na Slovensku a umožniť tak cestujúcim, aby mohli s jednou čipovou kartou cestovať vo verejnej doprave po celom Slovensku.

Cestujúci s čipovými kartami dopravcov z iných regiónov, ktorí už sú zapojení do systému, môžu od tohto dátumu teda využívať služby aj týchto troch dopravcov a zároveň cestujúci s kartami ARRIVA Trnava, DZS-M.K. TRANS a SKAND Skalica môžu cestovať vo vozidlách zapojených dopravcov z rôznych regiónov Slovenska po novom už len na jednu čipovú kartu.

Zároveň študenti, ktorí museli doteraz používať 2 samostatné elektronické peňaženky s nezávislými kreditmi (osobitne napr. pre ARRIVA Trnava a osobitne pre dopravcov zapojených do systému zúčtovania TransCard), môžu odteraz využívať na svojom Preukaze študenta vysokej školy už len jednu spoločnú elektronickú peňaženku. Na jedno nabitie tak môžu jazdiť u všetkých dopravcov v rámci skupiny TransCard.