Aktivácia preukazu študenta

  • Aktivácia preukazu študenta sa realizuje prostredníctvom univerzitného terminálu vždy po zápise na ďalší akademický rok, príp. po vydaní, oprave preukazu alebo na základe výzvy pracovníkom zodpovedným za vydanie preukazu študenta.

  • Uniterminál sa nachádza na väčšine vysokých škôl na Slovensku. Je to zariadenie, ktoré aktivuje údaje v čipe preukazu a na termináli je možné si tieto údaje skontrolovať.

  • Uniterminál ti:

    • poskytne informácie o tvojej dopravnej karte

    • aktivuje tvoj študentský alebo žiacky preukaz

    • poskytne komunikáciu s online zákazníckym centrom

  • Priložením preukazu študenta na čítačku (cca 5 až 10 sekúnd) sa aktivuje dotykový displej, cez ktorý budeš intuitívne ovládať terminál. Úplný zoznam predpredajných terminálov nájdete na tomto odkaze 

Terminál